Disclaimer

Kleurjeleven.nl is ontwikkeld voor volwassen mensen met lichte tot matige depressieve klachten. Kleurjeleven.nl is een internetcursus die deelnemers ondersteunt bij het verminderen van somberheidsklachten. Door de cursus te volgen krijgen deelnemers meer zicht op hun klachten en ontwikkelen zij vaardigheden om beter met hun klachten om te gaan.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mentalshare Direct is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Mentalshare Direct kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

De cursus is een online zelfhulpprogramma. Dit betekent dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en actief elders hulp dient te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie. Een aanmelding bij Kleurjeleven.nl wordt beoordeeld door een GGZ-professional (GZ-psycholoog) van Mentalshare Direct die hiervoor speciaal is getraind en gebruik maakt van algemeen gehanteerde principes. Het is niet de verantwoordelijkheid van deze professional om nauwlettend in de gaten te houden hoe het met de aangemelde deelnemer gaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om te melden en actie te ondernemen als het niet goed met hem/haar gaat. De deelnemer kan ook direct contact opnemen met een huisarts.

Deze cursus bevat links naar websites die door andere partijen dan Mentalshare Direct worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Mentalshare Direct heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Kleurjeleven.nl is eigendom van Mentalshare Direct. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.

De namen bij het onderdeel ‘ervaringen van anderen’ zijn gefingeerd om privacyredenen.

Zet nu de eerste stap naar een betere stemming

Vroegtijdige behandeling van uw somberheidsklachten leidt tot afname van uw klachten en het voorkomen van een depressie. Meld u nu aan om ernstigere klachten in de toekomst voorkomen.

Of bekijk de demonstratie ►