Negatieve gedachten en depressie

Iedereen heeft negatieve of alarmerende gedachten, ook weleens de interne criticus genoemd. Deze gedachten zijn vaak nuttig, omdat ze ons behoeden voor roekeloos gedrag en zorgen dat we een goede afweging kunnen maken van kansen en (on)mogelijkheden. Als u echter aanhoudende negatieve of pessimistische gedachten heeft is het van belang hier iets aan te doen.

Negatieve gedachten kunnen uw gevoelens en gedrag namelijk negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld als uw negatieve gedachten heeft kunt u zich somber voelen en als u zich somber voelt heeft u minder zin om iets te ondernemen. Dit kan leiden tot een negatieve spiraal: als u niets onderneemt maakt u geen leuke dingen mee en hierdoor worden uw gedachten negatiever waardoor u zich alleen maar somberder voelt en nog minder zin heeft iets te ondernemen. Het is belangrijk om deze negatieve spiraal te doorbreken door uw destructieve gedachten te veranderen en daarmee uw gevoelens beïnvloeden.

Negatieve gedachten, wat kunt u doen?

U kunt met uw klachten naar de huisarts of psycholoog. Ook kunt u zich aanmelden voor Kleurjeleven.nl, een online cursus om zelfstandig somberheidsklachten aan te pakken. De cursus leert u hoe uw negatieve gedachten kunnen stoppen en deze kunt omzetten in positieve gedachten. Op deze manier leert u somberheidsklachten te verminderen of zelfs te overwinnen. Meer informatie over de cursus kunt u vinden op deze website, u kunt zich ook direct aanmelden en deelnemen aan de cursus.

Zet nu de eerste stap naar een betere stemming

Vroegtijdige behandeling van uw somberheidsklachten leidt tot afname van uw klachten en het voorkomen van een depressie. Meld u nu aan om ernstigere klachten in de toekomst voorkomen.

Of bekijk de demonstratie ►