Relatieproblemen en depressie

Relaties kunnen een belangrijke bron van steun, plezier en welbevinden vormen. Dit geldt voor alle soorten van sociale relaties: in familie, vriendschappen, werk, liefde en huwelijk. Het ervaren van steun, plezier en welbevinden is voor iedereen die positief in het leven wil staan, van groot belang.

Niet bij ieder relatieprobleem is hulp van buitenaf gewenst. Gelukkig zijn partners vaak in staat om zelf problemen op te lossen. Als partners hun problemen niet meer zelf kunnen oplossen en ronddraaien in een vicieuze cirkel, is ondersteuning gewenst. Relatieproblemen zijn vaak terug te leiden tot:

  • Communicatieproblemen (niet meer naar elkaar luisteren en met elkaar praten)
  • Seksuele problemen en/of vreemdgaan
  • Stress en/of somberheid

Vaak worden relatieproblemen te laat onderkend. Het is van belang om vroegtijdig relatieproblemen als zodanig te benoemen en er iets aan te doen. Als dat niet lukt als partners onderling, is hulp van buitenaf gewenst.

Depressie kan de oorzaak zijn van relatieproblemen. Een depressie slokt alle energie op. Iemand met een depressie voelt zich vaak schuldig omdat de rol van partner niet ingevuld kan worden zoals men zou willen. Geduld en acceptatie van de partner met een depressie zijn belangrijke facetten in relatie. Ook in het belang van uw relatie is het onderkennen en vroegtijdig behandelen van een depressie erg belangrijk.

Relatieproblemen, wat kunt u doen?

Wist u dat uw gevoel sterk bepaald wordt door uw gedachten en wat u doet? Het doen van de voor u juiste activiteiten en niet verzanden in negatieve gedachten, beïnvloeden sterk uw gevoelens en de wijze waarop u uw relatie ervaart. Zelf invloed krijgen op uw gedachten, gevoel en gedrag kunt u leren.

Er zijn diverse hulpverleners die u kunnen begeleiden zoals psychologen en psychotherapeuten. Ook kunt u zich aanmelden voor Kleurjeleven.nl, een online zelfhulpcursus voor de behandeling van somberheidklachten. Door de online zelfhulpcursus Kleurjeleven.nl te volgen kunt u leren hoe u uw negatieve gedachten kunt stoppen en deze te veranderen in een positieve spiraal. Zo leert u uw depressieve klachten te verminderen en zelfs te overwinnen. U kunt leren om uw manier van denken en uw manier doen te veranderen en u zo beter te gaan voelen. Meer informatie over de cursus kunt u vinden op deze website, u kunt zich ook direct aanmelden en deelnemen aan de cursus.

Zet nu de eerste stap naar een betere stemming

Vroegtijdige behandeling van uw somberheidsklachten leidt tot afname van uw klachten en het voorkomen van een depressie. Meld u nu aan om ernstigere klachten in de toekomst voorkomen.

Of bekijk de demonstratie ►