Overzicht voor verwijzers

Als verwijzer kunt u uw patiënt verwijzen naar Kleurjeleven.nl Basis GGZ. Bent u huisarts of praktijkondersteuner GGZ? Dan kunt u het programma ook aanbieden in uw huisartspraktijk. Kijk voor meer informatie op ‘Kleurjeleven.nl in de huisartspraktijk’ of mail naar info@kleurjeleven.nl.

Kleurjeleven.nl Basis GGZ is een online behandelprogramma voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten. Het programma bestaat uit 8 lessen met bijbehorende oefeningen en huiswerk. Daarnaast houdt de cliënt een stemmingsdagboek bij. Het programma is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Het programma wordt zelfstandig via internet doorlopen, onder telefonische begeleiding van een GZ-psycholoog. Cliënten kunnen zich via het internet direct aanmelden. Voorafgaand aan de deelname van het programma wordt de cliënt gescreend door middel van een vragenlijst. Indien uit de vragenlijst blijkt dat de cliënt lichte tot matige depressieve klachten heeft, wordt de cliënt gebeld voor een intakegesprek. Bij suïcidedreiging of zware depressieve klachten ontvangt de cliënt een afwijzing voor het programma en ontvangt deze per e-mail het advies contact op te nemen met de huisarts of gespecialiseerde hulpverlening. Na het intakegesprek wordt duidelijk of de cliënt kan starten met het programma. Tijdens het programma wordt de cliënt op twee momenten gebeld voor een evaluatie. Een cliënt krijgt voor 1 jaar toegang tot het programma en kan gedurende deze periode te allen tijde vragen per mail stellen aan één van onze psychologen.

Kleurjeleven.nl is door het Loket Gezond Leven van het ministerie van RIVM in 2017 opnieuw geplaatst in de hoogste categorie: ‘sterke aanwijzingen voor effectiviteit’. Centrum voor Gezond Leven, RIVM