Disclaimer

Acute hulp De behandelprogramma’s en trainingen op deze website zijn niet bedoeld voor acute hulpsituaties. Heb je dringend hulp nodig, neem dan tijdens kantooruren contact op met je behandelaar of begeleider. Bij medische klachten kun je buiten kantooruren contact opnemen met je huisarts of de dienstdoende huisartsenpost. Verwijzers zoals je huisarts hebben buiten kantoortijden de mogelijkheid contact op te nemen met je behandelaar of de afdeling waar je in behandeling bent.

Algemeen De informatie op NewHealth is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Copyright De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.

Intellectuele eigendomsrechten  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van NewHealth Collective of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.Het is toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend. 

Uitzondering zijn:

Iconen: De iconen die door NewHealth zijn gebruikt zijn afkomstig Icons8.com.

Gebruik informatie Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

(Externe) links Deze website bevat verwijzingen naar andere websites. Daarvoor geldt dat deze uitsluitend ter informatie zijn. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website Onjuiste informatie of technische storingen kun je melden bij info@newhealth.nl


Start vandaag

Vroegtijdige behandeling van somberheidsklachten leidt tot afname van klachten en het voorkomen van een depressie. 

Start de zelftest

Daarom Kleur je leven

  • Net zo effectief als therapie
  • Geen wachtlijst, direct aan de slag
  • Begeleiding door een pycholoog
  • Inzicht in jouw stemming en gedrag
  • Snelle laagdrempelige hulp
  • Waar en wanneer het je uitkomt 
  • Behandeling die past bij jouw leven

Start vandaag

Wat is Kleurjeleven?

Video's, oefeningen, dagboek en meer

Meer over de inhoud

Hoe van start?

Ontdek nu de verschillende (begeleide) varianten.

Meer over de varianten