Kleurjeleven inzetten in jouw praktijk of organisatie


Kleurjeleven is een behandelprogramma in de vorm van een app voor mensen met lichte tot matige depressieve klachten. Het programma bestaat uit 8 lessen met bijbehorende oefeningen en huiswerk. Daarnaast houdt de cliënt een stemmingsdagboek bij. Het programma is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Het programma wordt door de cliënt zelfstandig doorlopen en kan ook in begeleide variant worden aangeboden.

Als huisarts, vrijgevestigd psycholoog of instelling kan je ervoor kiezen om Kleurjeleven aan te bieden aan uw cliënten en hen te begeleiden met het aanpakken van hun depressieve klachten. 

Huisarts/ POH/GGZ 

Ben jij huisarts of praktijkondersteuner GGZ? Dan kan je het programma ook aanbieden in de huisartspraktijk.

Je kunt de cliënten aanmelden via het e-health platform van NewHealth Collective. Voorafgaand aan de deelname van het programma wordt de cliënt gescreend door middel van een vragenlijst. Indien uit de vragenlijst blijkt dat de cliënt lichte tot matige depressieve klachten heeft, kan je de Kleurjeleven app aanbieden. De cliënt doorloopt het zelfstandig, de POH GGZ motiveert en begeleidt, telefonisch of in face-to-face gesprekken.
Bij suïcidedreiging of zware depressieve klachten ontvangt de cliënt een afwijzing voor het programma en kan je de cliënt doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.   

Basis GGZ

Ben jij vrijgevestigd psycholoog of hulpverlener in een GGZ instelling? Dan kan je het programma ook aanbieden in jouw praktijk.

In de basis GGZ kan Kleurjeleven worden ingezet als hulpmiddel bij een behandeling voor een depressieve stoornis. Dat komt de effectiviteit van de behandeling ten goede: de lessen in de app ondersteunen de face-to-face gesprekken. Omdat kleurjeleven gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie zal iedere psycholoog makkelijk de inhoud van kleurjeleven kunnen inpassen in de eigen behandeling. Onderdelen als een gedachtendagboek, oefenen met het herkennen van denkfouten, herstructureren van gedachten en aandacht voor aangename activiteiten benadrukken het belang hiervan zoals dat ook al in de face-to-face gesprekken wordt besproken.

De Kleurjeleven app zorgt op die manier voor tijdwinst en verhoging van de effectiviteit van de behandeling: technieken die in de gesprekken worden aangeboden, kunnen met de Kleurjeleven app worden herhaald en geoefend.  


Meer weten?

Wil je weten wat Kleur Je Leven kan betekenen voor jouw praktijk of organisatie?

Neem contact op

info@newhealth.nl
070 314 2495 

Daarom Kleur je leven

  • Net zo effectief als therapie
  • Geen wachtlijst, direct aan de slag
  • Begeleiding door een pycholoog
  • Inzicht in jouw stemming en gedrag
  • Snelle laagdrempelige hulp
  • Waar en wanneer het je uitkomt 
  • Behandeling die past bij jouw leven

 De App is alleen beschikbaar voor iPhone gebruikers met een iOS besturingssysteem - Apple.


START VANDAAG

Wat is Kleurjeleven?

Video's, oefeningen, dagboek en meer

Meer over de inhoud

Hoe van start?

Ontdek nu de verschillende (begeleide) varianten.

Meer over de varianten